Perusvaihe

Perusvaiheessa on teoriaoppitunteja 19. Teoriaopetusta tukee verkkokirja sekä e-oppimisympäristö. Oppilas voi opiskella verkossa. Perusvaiheen saa aloittaa jo 17 vuotiaana.

Ajo-opetusta on perusvaiheessa 18 ajotuntia (50min), joihin sisältyy vaikeissa olosuhteissa ajamisen osuudet, yksi ajotunti liukasradalla sekä 1 ajotunti pimeällä ajamisen harjoittelua. Ajo-opetuksessa edetään vaiheittain käsittelytaidoista liikennetilanteiden kautta yhä itsenäisempään ajamiseen.