Syventävä vaihe (entinen II-vaihe)

Uusi syventävä vaihe korvaa vanhan II-vaiheen. Oppisisältö on entistä monipuolisempi ja laajempi. Syventävän vaiheen tavoitteena on, että uusi kuljettaja syventää vastuullisen kuljettajan perustaitoja turvallisen, sosiaalisen ja ekologisen ajamisen näkökulmista. Syventävässä vaiheessa ajetaan arvioiva-ajo maantiellä sekä taajamassa. Rataharjoitukset ajetaan omilla autoilla ryhmässä. Teoriaopetusta on lopuksi kaksi tuntia.

Autokouluun palataan harjoitteluvaiheessa ajamaan kaksi ajotuntia. Harjoitellaan asioita jotka vielä tuntuvat vaikeilta, sekä ajetaan tunti ryhmässä. Teoriaopetusta harjoitteluvaiheessa on yksi tunti.