B-ajokorttiopetus on kolmivaiheinen.

Ensin suoritetaan perusvaihe. Perusvaiheessa on 19 teoriatuntia sekä 17 ajotuntia (ei sisällä pimeänajoa). Perusvaiheen jälkeen saadaan ajokortti, joka on voimassa kaksi vuotta. Silloin alkaa harjoitteluvaihe.

Harjoitteluvaiheessa oppilaalla on ajokortti, joka on voimassa kaksi vuotta. Harjoitteluvaiheessa palataan autokouluun ajo-opetukseen kahdeksi tunniksi, sekä tunniksi luokkahuoneeseen. Harjoitellaan vielä kerran Asioita, jotka tuntuvat vaikeilta. Harjoitteluvaihe tulee olla suoritettuna ennenkuin pääset syventävään vaiheeseen. Syventävän vaiheen saa aloittaa, kun harjoitteluvaihetta on kulunut kolme kuukautta. Syventävässä vaiheessa mennään uudestaan liukasradalle ( nyt omalla autolla), ajetaan kaksi tuntia arvioivaa ajoa sekä kaksi teoria oppituntia. Syventävän vaiheen jälkeen saa hakea poliisilta pitkäaikaista ajokorttia. Autokoulu päättyy tähän, mutta oppiminen jatkuuu.

Mitä B-kortilla saa ajaa?

Henkilöautoja ,pakettiautoja joiden kokonaismassa on alle 3500kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle. Ajoneuvoyhdistelmiä, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattava kokonaismassa on enintään 750kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3500kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton kokonaismassaa. Sekä mopoja , mönkijöitä ,traktoreita ,moottorikelkkaa ja mottorityökoneita